Vidres Barberà, S.L. és una empresa familiar dedicada a la manipulació i transformació del vidre plà.

Nau

Amb més de 50 anys d’experiència en el sector del vidre, els nostres productes van orientats a l’arquitectura i a l’interiorisme. Realitzem projectes específics desde la prescripció fins al final de l’obra aplicant materials d’alta qualitat. Al llarg d’aquestes cinc dècades l’empresa ha fet tots els esforços necessaris per a modernitzar-se, innovant sobretot a nivell de maquinària i invertint en capital humà.

Vidres Barberà, S.L. es una empresa familiar dedicada a la manipulación y transformación del vidrio plano.

Nau

Con más de 50 años de experiencia en el sector del vidrio, nuestros productos van orientados a la arquitectura ial’interiorisme. Realizamos proyectos específicos desde la prescripción hasta el final de la obra aplicando materiales de alta calidad. A lo largo de estas cinco décadas la empresa ha hecho todos los esfuerzos necesarios para modernizarse, innovando sobre todo a nivel de maquinaria e invirtiendo en capital humano. Vidres Barberà s.l. is a family business dedicated to handling and processing of flat glass. Nau With over 50 years experience in the glass sector, our products were ial’interiorisme oriented architecture. Carry out specific projects from the prescription until the end of the work using high quality materials. Throughout these five decades the company has made every effort to modernize, innovate especially at the level of machinery and investing in human capital. Vidres Barberà, S.L.est une entreprise familiale dédiée à la manipulation et transformation du verre plat. Nau Avec plus de 50 ans d’expérience dans le secteur du verre, nos produits ont été ial’interiorisme architecture orientée. Réaliser des projets spécifiques de la prescription jusqu’à la fin des travaux utilisant des matériaux de haute qualité. Tout au long de ces cinq décennies, la société a déployé tous les efforts visant à moderniser, à innover en particulier au niveau des machines et en investissant dans le capital humain.