Vidre Baix Emisiu

Són vidres que mantenen l’escalfor de l’edifici. Gran estalvi en calefacció.