U-glass

 u glas 2 p   És un perfil de vide imprés, la seva secció és en forma de U. Les seves característiques i el seu diseny permeten resoldre problemes constructius complexos i  així poder aconseguir solucions funcionals amb un alt valor estètic.  

u glas 1 p