Llaminats Decoratius

Llaminat color: són vidres de seguretat, que a part de ser decoratius, si l’instalem en façanes, limita les radiacions UV i millora les prestacions acústiques i de control solar.
Col.legi d'Educació Infantil i Primaria Les Pruneres (Martorelles)
Col.legi d'Educació Infantil i Primaria Les Pruneres (Martorelles)
Col.legi d'Educació Infantil i Primaria Les Pruneres (Martorelles)
Col.legi d'Educació Infantil i Primaria Les Pruneres (Martorelles)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadip Vanceva: són llaminats de colors inovadors, poden instalar-se tant en interiors com en façanes. Totes les interlàmines de Vanceva destinades a l’arquitectura filtren tota la transmisió de UV-C i UV-B. També filtren la radiació UV-A fins a 380nm.