Vidre Seguritzat (Llaminat)

El vidre llaminat és un vidre de seguerat, consta de dos o més fulles de vidre que a travès de làmines de butilo i mitjançant un tractament de calor i presió queden perfectament adherits uns amb els altres. D’aquesta manera, en cas de ruptura, els troços de vidre queden adherits al butilo que els uneix, el que ens aporta la seguretat. El gruix i número de components respon a les exigències de seguretat que es necessitin. Aplicacions recomanades: Els vidres llaminats aporten a part de seguretat i control solar, unes possibilitats arquitectòniques molt amplies de cara al diseny de l’acristal.lament i al conjunt de l’edifici: Tots els llaminatas poden ser objecte de serigrafies decoratives. taula llaminat                                         Taula de tall de llaminat.