Llaminat Antisoroll

silence llam p

 Els llaminats orientats a silenciar els habitatges o sales, estan disponible diversos gruixos, és un gran aillant del soroll. Veure taula:

 

 

silence p