Llaminat Baix Emisiu

Són vidres que mantenen l’escalfor de l’edifici, gràcies a una capa metàl.lica,  estalvi en calefacció.