Bisell

Aquest rebaix en el vidre pot oscilar entre 1 i 4.5 cm.